KONKURSAS „SAUGUS KREPŠYS“

KONKURSO „SAUGUS KREPŠYS“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkurso „Saugus krepšys“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos
3. Konkurso partneriai: Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
4. Konkurso tikslai:
4.1.    Skatinti bendruomeniečių saugumo tamsoje būtinybę, nevartotojiškumą, ekologiškumą, praktiškumą, naudojant gamtai draugiškas medžiagas ir šviesą atspindinčius akcentus.
4.2.    Kurti saugų ir ekologišką pirkinių krepšį, naudojant tradicines ir netradicines medžiagas, technikas.
4.3.    Ugdyti atsakingą ir dėmesingą kelyje, išradingą ir jautrų aplinkai bendruomenietį.

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

5. Konkurse gali dalyvauti visų projekte „Eismo saugumas bendruomenėse – 2019”  dalyvaujančių bendruomenių nariai.
6. Dalyvių amžius neribojamas.
7. Darbų laukiama iki 2020 m. vasario 1 d. Konkurso vertinimo komisija atrinks 5 geriausius kiekvienos dalyvių (bendruomenių grupių) darbus. Rezultatai paskelbiami 2020 m. kovo 2 d. projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2019“ www.eismosaugumasbendruomenese.lt internetinėje svetainėje.

 

III. REIKALAVIMAI

 

8. Kuriant saugius krepšius, privaloma panaudoti tik gamtą neteršiančias medžiagas (lengvai yrančios) bei šviesą atspindinčias detales, akcentuojančias krepšio matomumą tamsoje. Darbai turi būti pagaminti namų sąlygomis. Pritaikyti naudoti realybėje. Matmenys ne mažesni, kaip: 40x30x20 cm.
9. Gaminys turi būti nufotografuotas, taip, kaip jis bus nešiojamas dviejuose fotografavimo režimuose: dienos šviesoje ir tamsoje.
10. Darbų pobūdis, pritaikomumas neribojamas: gali būti pirkinių krepšys, sportinis krepšys, kuprinė, krepšys dviračiui ir kt.
11. Pateikiant darbą konkursui privaloma nurodyti: atstovaujamą bendruomenę, darbo autoriaus vardą pavardę, amžių, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą; Nurodyti darbo pavadinimą, aprašyti pritaikomumą, medžiagas, iš kurių pagaminta bei trumpą pagaminimo technologiją.
12. Vienas asmuo gali pateikti ne daugiau, kaip 2 darbus.

 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI

 

13. Konkurso vertinimo komisija, vertindama darbus, atsižvelgia į:
13.1. Matomumą tamsoje – atspindį (fotografija);
13.2. Darbo atlikimo kokybę (medžiagos parinkimą (ekologiškumas), gamybos techniką, pritaikomumą, gaminio ilgaamžiškumą);
13.3. Kūrybiškumą (darbo atlikimo, pateikimo išradingumą ir išraiškos originalumą, idėjos unikalumą, madą).

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Visa informacija apie su konkursą, bus skelbiama tinklapyje www.eismosaugumasbendruomenese.lt
15. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbų vaizdinę ar kitokią medžiagą publikuoti ir naudoti reklamos tikslais.
16. Nevertinami gaminiai, neatitinkantys šių konkurso nuostatų, ir pastebėjus, kad darbai yra plagijuoti.
17. Visi konkurso dalyviai bus apdovanojami organizatorių padėkos raštais. Nugalėtojai – padėkos raštais ir organizatorių įsteigtomis dovanomis.
18. Visi konkurso dalyviai įsipareigoja konkursui pateiktą gaminį atvežti į projekto finalinį renginį.
19. Organizatoriai turi teisę nevertinti kūrinių, neatitinkančių nuostatų reikalavimų.
20. Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į Konkurso partnerius elektroniniu paštu: esb.konkursas@gmail.com arba telefonu: S. Grigaliūnienė, tel. 861135829.
 
 

konkurso dalyviai

Dalyvio duomenys ir darbo aprašymas Darbas Balsuok
Valerija Kopštalė - Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas" Pirkinių krepšys "Saugiai važiuoju dviračiu". Peržiūrėti darbą
12
Balsuoti