Papildomi renginiai

Konkursas „Saugios bendruomenės ženklas“ (2018 m.)

KONKURSO

„SAUGIOS BENDRUOMENĖS ŽENKLAS“

 NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkurso „Saugios bendruomenės ženklas“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja šio konkurso tikslą, sąlygas, eigą, pateiktų konkursinių darbų vertinimo, o taip pat konkurso nugalėtojų apdovanojimo tvarką.
2. Konkurso organizatorius – Lietuvos automobilių kelių direkcija, vykdytojas – Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga.
3. Konkursui gali būti teikiamos spalvotas saugios bendruomenės ženklo maketas.
4. Konkursinius darbus gali teikti tik projekte „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“ dalyvaujantys bendruomenių susivienijimų arba pavienių bendruomenių (toliau – konkurso dalyvis) nariai.
 
 

II. KONKURSO TIKSLAS, SĄLYGOS IR EIGA

 

5. Konkurso tikslas – atrinkti efektyviausius saugios bendruomenės ženklus, kurie informuotų apie teritorijoje gyvuojančią saugią bendruomenę, propaguotų saugų eismą, eismo dalyvių saugumą ir kultūrą keliuose, skatintų juos (pėsčiuosius, dviratininkus, vairuotojus ir kt.) esamos teritorijos keliuose ir gatvėse elgtis saugiai ir atsakingai, drausmintų eismo dalyvius ir būtu pavyzdžiu kitoms bendruomenėms saugaus eismo atžvilgiu.
6. Konkurso eiga:
6.1. iki 2018 m. gruodio 31 d. – konkursinių darbų pateikimas;
6.2. iki 2019 m. sausio 15 d. – konkursinių darbų įvertinimas, rezultatų paskelbimas internetinėje svetainėje www.eismosaugumasbendruomenese.lt;
6.3. iki 2019 m. kovo 31 d. –  konkurso nugalėtojų apdovanojimas.
7. Konkurso dalyvis konkursinį darbą talpina projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“ interneto svetainėje www.eismosaugumasbendruomenese.lt,  trumpai aprašo, siūlomo konkursinio darbo privalumus ir ypatumus siekiant konkurso tikslų.  Konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną konkursinį darbą.
8. Reikalavimai konkursiniams darbams:
8.1. konkursinio darbo tematika turi būti susijusi su saugiu eismu bei atkreipianti bendruomenės narių dėmesį į saugaus eismo svarbą;
8.2. konkursinių darbų - maketų fotografijos teikiamos tik skaitmeniniu formatu. Pateikiamų skaitmeninių bylų reikalavimai: 2500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis; 4000 px – maksimalus didžiosios kraštinės ilgis; 5000 kB (5 MB) – maksimalus skaitmeninės bylos (failo) dydis. Skaitmeninės bylos (failo) tipas – JPEG, JPG. Konkursinio darbo piešinio ar maketo formatas – ne mažesnis, kaip A1;
8.3. konkursiniai darbai gali būti kuriami naudojantis įvairia technika (braižyba, tapyba, koliažai, piešiniai, kompiuterinis maketavimas ir kitos kūrybinės priemonės). Būtina, kad pateiktame darbe būtų panaudota ne daugiau, kaip 3 spalvos, galimas žodžių skaičius iki 5. Saugios bendruomenės ženklas turi būti lygiakraštis, tinkamas naudoti, kaip kelio ženklas.
8.4. Saugios bendruomenės ženklas turi būti originalus, niekur nenaudotas ir nenukopijuotas.

 

III. KONKURSINIŲ DARBŲ VERTINIMAS, KONKURSO NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

 

9. Kiekvienas interneto svetainės lankytojas gali balsuoti už bet kurį interneto svetainėje paskelbtą patikusį konkursinį darbą, paspausdamas aktyvią nuorodą „Patinka“. Šie balsavimo rezultatai turės įtakos galutiniam pateiktų konkursinių darbų, o taip pat konkurso dalyvių įgyvendinto saugaus eismo projekto vertinimui. Trijų geriausių konkursinių darbų autoriai apdovanojami individualiais prizais (dovanomis).
10. Konkursui pateiktus darbus vertins komisija, sudaryta iš šio konkurso organizatoriaus ir vykdytojo atstovų.
11. Pagrindiniai konkursinių darbų vertinimo kriterijai: saugaus eismo tematikos atitikimas, informacijos aktualumas, idėjos ir formos originalumas, meninis ir techninis sprendimas, darbų kokybė, praktinio panaudojimo galimybės, kūrybiškumas, panaudotas nustatytas spalvų ir žodžių skaičius.
12. Visi konkursiniai darbai vertinami 10 balų sistemoje.
13. Maksimali pridedamų prie konkurso dalyvių įgyvendinto saugaus eismo projekto įvertinimo balų suma, skiriama konkurso dalyviui, gali būti 10 balų.
14. Konkursiniai darbai, atsiųsti vėliau nurodyto termino, ar neatitinkantys šio konkurso nuostatų reikalavimų, nevertinami, (t.y. skelbiami nekonkursiniais), apie tai informuojant konkurso dalyvius.
15. Trijų geriausių konkursinių darbų autoriai apdovanojami projekto „Eismo saugumas bendruomenėse – 2018“ sėkmingiausiai įgyvendinusių bendruomenių susivienijimų ir pavienių bendruomenių apdovanojimo finaliniame renginyje.
16. Konkurso nugalėtojai įsipareigoja konkursinių darbų originalus (fotonuotraukas) pateikti šio konkurso vykdytojui, o taip pat sutinka, kad jų kūriniai galėtų būti panaudoti konkurso organizatorių nuožiūra be papildomo apmokėjimo.
17. Su konkurso nugalėtojais bus susisiekiama el. paštu arba telefonu.
18. Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į  Konkurso partnerius elektroniniu paštu: esb.konkursas@gmail.com arba telefonu: S. Grigaliūnienė, tel. 861135829
 
 

konkurso dalyviai

Dalyvio duomenys ir darbo aprašymas Darbas Balsuok
Sigutė Šimanauskienė - Aleksandravėlės kaimo bendruomenė
Spalvos šviesoforo. Raudona reiškia būti atsargiems, geltona, kad visi lygūs, o žalia, kad visiems galima. Išvada: galima visiems, bet saugiai saugi – bendruomenė.
Peržiūrėti darbą Balsuoti