Papildomi renginiai

KONKURSAS „SAUGI BENDRUOMENĖS DAINA“ (2018 m.)

 

Konkurso “SAUGI BENDRUOMENĖS DAINA” nugalėtojų sąrašas

 

Vieta

Darbo pavadinimas/aprašymas

Atstovaujamos bendruomenės pavadinimas, savivaldybė

Darbo autorius

I

Skaistgirio susivienijimo daina, pristatoma Skaistgirio Šv. Jurgio parapijos

Skaistgirio Šv. Jurgio parapija (bendruomenių susivienijimas, kurio koordinatorė – Skaistgirio moterų draugija „Versmė“),

Joniškio r.

Žodžiai:

B. Dauginytės, R. Grybauskienės,

D. Bareikos, O. Kalnienės,

V. Urbonienės, V. Gedraitytės.

Muzika pritaikyta Birutės Dauginytės

II

Jonavos vaikų lopšelio-darželio "Dobilas" saugi bendruomenės daina "Ponas šviesoforas"

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“

(bendruomenių susivienijimas, kurio koordinatorius – VšĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“),

Jonavos r.

Žodžiai:  Nerijaus Franckevičiaus

Muzika: Solveigos Maslauskaitės

III

Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenės daina ,,Būkime saugūs"

Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė (pavienė bendruomenė), Ukmergės r.

Žodžiai: Rasos Kuliavaitės

Muzika: Gundos Savilionytės

 

 Papildomas (paskatinamasis) konkurso “SAUGI BENDRUOMENĖS DAINA” nugalėtojų sąrašas (už originalumą/kūrybiškumą)

 

Vieta

Darbo pavadinimas/aprašymas

Atstovaujamos bendruomenės pavadinimas, savivaldybė

Darbo autorius

-

Daina „Saugi bendruomenė“. Atlieka ansamblis „Šypsena“.

 

Aleksandravėlės kaimo bendruomenė (pavienė bendruomenė), Rokiškio r.

Žodžiai Almos Mekšėnienės ir Jurgitos Raugienės

-

Šeduvos lopšelio-darželio bendruomenės daina, kurią atlieka kolektyvas, o gitara pritaria Danutė Briedienė

Šeduvos lopšelis–darželis, Radviliškio r. (bendruomenių susivienijimas, kurio koordinatorė –  Vėriškių bendruomenė), Radviliškio r.

 

Žodžiai ir muzika Danutės Briedienės

-

Saugios bendruomenės daina.

 Grojama akordeonu, gitara, fleita, smuiku.

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras (bendruomenių susivienijimas, kurio koordinatorius –  Zanavykų muziejus), Šakių r.

Žodžiai: Genės Žilinskienės ir mokinių grupės. Muzika: Nijolės Urbanavičienės ir Audronės Beržvinskienės.

 

 

KONKURSO  „SAUGI BENDRUOMENĖS DAINA“

NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso „Saugi bendruomenės daina“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos.
3. Konkurso partneriai: Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
4. Konkurso tikslas -  sukurti dainą (žodžius ir muziką), kuri motyvuotų bendruomenių narius būti saugiais kelyje, skatintų rūpinti kitų saugumu gatvėje bei kurtų saugią bendruomeninę aplinką.

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Konkurse gali dalyvauti  projekte „Eismo saugumas bendruomenėse – 2018”  dalyvaujančios bendruomeninės organizacijos.
6. Viena organizacija gali pateikti tik po vieną dainos vaizdo įrašą.
7. Darbų laukiama iki 2019 m. sausio 30 d. Konkurso vertinimo komisija atrinks 1 geriausią konkursinį darbą. Rezultatai bus skelbiami 2019 m. vasario 28 d. projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“ www.eismosaugumasbendruomenese.lt internetinėje svetainėje.

 

III. REIKALAVIMAI 

 

8. Dainų autoriai konkurso organizatoriams iki 2019 sausio 30 d. 16:00 val. turi pateikti sukurtos dainos vaizdo/garso įrašo nuorodą Youtube svetainėje:
* dainos tematika turi atitikti konkurso „Saugi bendruomenės daina“ tikslą;
* vaizdo įrašas turi būti geros kokybės, jame turi aiškiai girdėtis dainos žodžiai ir muzika;
* dainos vaizdo/garso įrašo trukmė – iki 3 min;
* daina turi būti pritaikyta dainuoti didelėje žmonių auditorijoje;
* prie dainos žodžių ir muzikos kūrimo gali prisidėti visi norintys bendruomenės nariai: vaikai, suaugusieji, ugdymo įstaigų darbuotojai ir kt.;
* dainos muzikinis stilius neribojamas;
* dainos tekstas turi būti lietuvių kalba;
9. Pateikiant darbą konkursui privaloma nurodyti: atstovaujamą bendruomenę,  telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, aprašyme nurodyti dainos pavadinimą, žodžių ir muzikos autorių.
10. Konkursinius darbus dalyviai teikia per www.eismosaugumasbendruomenese.lt internetinę svetainę.
 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI  ir BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Dalyvaudami konkurse, dalyviai patvirtina, kad jų pateiktas kūrinys atitinka autorių teisių bei kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai, o pateiktuose dainų įrašuose dalyvaujantys asmenys sutiko būti filmuojami/įrašomi.
12. Geriausio konkursinio darbo autorius (organizacija) bus apdovanojama konkurso nugalėtojo diplomu ir atminimo dovana. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti konkurso padėkos raštais ir dovanėlėmis.
13. Konkursui pateiktus darbus vertins komisija, sudaryta iš šio konkurso organizatoriaus ir vykdytojo atstovų.
14. Vertinimo komisijos sprendimai galutiniai ir neginčijami.
15. Kiekvienas konkurso dalyvis, atsiuntęs konkurso nuostatų reikalavimus  atitinkantį konkursinį darbą, prideda balų savo bendruomenei galutinėje konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“ vertinimo suvestinėje.
16. Konkurso nugalėtojai įsipareigoja konkursinę dainą pristatyti finalinio renginio metu.
17. Konkursiniai darbai, atsiųsti vėliau nurodyto termino, ar neatitinkantys konkurso nuostatų reikalavimų, nevertinami, (t. y. skelbiami nekonkursiniais), apie tai informuojant konkursinio darbo autorių.
18.Visa informacija apie konkursą skelbiama tinklapyje www.eismosaugumasbendruomenese.lt
19. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbų vaizdinę ar kitokią medžiagą publikuoti ir naudoti reklamos tikslais.
20. Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į  Konkurso partnerius elektroniniu paštu: esb.konkursas@gmail.com arba telefonu: S. Grigaliūnienė, tel. 861135829.
 
 

konkurso dalyviai

Dalyvio duomenys ir darbo aprašymas Darbas Balsuok
Dobilas Lopšelis-Darželis - Jonavos vaikų lopšelis-darželis "Dobilas"
Jonavos vaikų lopšelio-darželio "Dobilas" saugi bendruomenės daina "Ponas šviesoforas". Žodžiai Nerijaus Franckevičiaus, muzika Solveigos Maslauskaitės
Peržiūrėti darbą Balsuoti
NIJOLĖ URBANAVIČIENĖ, AUDRONĖ BERŽVINSKIENĖ, GENĖ ŽILINSKIENĖ NIJOLĖ URBANAVIČIENĖ, AUDRONĖ BERŽVINSKIENĖ, GENĖ ŽILINSKIENĖ - Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras
Saugios bendruomenės daina. Grojama akordijonu, gitara, fleita, smuiku. Žodžiai Genės Žilinskienės ir mokinių grupės. Muzika Nijolės Urbanavičienės ir Audronės Beržvinskienės.
Peržiūrėti darbą Balsuoti
Alma Mekšėnienė - Aleksandravėlės kaimo bendruomenė
Daina „Saugi bendruomenė'. Žodžiai Almos Mekšėnienės ir Jurgitos Raugienės, dainą atlieka ansamblis „Šypsena".
Peržiūrėti darbą Balsuoti
Rasa Kuliavaitė - Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė
Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenės daina ,,Būkime saugūs". Žodžiai Rasos Kuliavaitės, muzika Gundos Savilionytės. Dainą atlieka Siesikų gimnazistai. Grojama gitara ir būgneliu.
Peržiūrėti darbą Balsuoti
Danutė Briedienė - Radviliškio rajono Šeduvos lopšelis-darželis
Radviliškio r. Šeduvos lopšelio-darželio "Saugi bendruomenės daina". Žodžiai ir muzika Danutės Briedienės. Dainą atlieka Šeduvos lopšelio-darželio bendruomenės kolektyvas, gitara pritaria Danutė Briedienė.
Peržiūrėti darbą Balsuoti
Birutė Dauginytė - Skaistgirio Šv. Jurgio parapija
Skaistgirio susivienijimo dainą pristato Skaistgirio Šv. Jurgio parapija. Saugaus eismo dainai Žodžius kūrė B. Dauginytė, R. Grybauskienė, D. Bareika, O. Kalnienė, V. Urbonienė, V. Gedraitytė. Muzika pritaikė, Birutė Dauginytė. Dainą atlieka Joniškio KC S
Peržiūrėti darbą Balsuoti