KONKURSAS "Katino Miciaus kostiumas"

KONKURSO  „ESB KATINO MICIAUS KOSTIUMAS“  NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Konkurso ESB katino Miciaus kostiumas“ (toliau – konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso tikslą, dalyvius ir organizavimo tvarką.
2. Konkurso organizatoriai: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos
3. Konkurso partneriai: Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
4. Konkurso tikslai:
4.1.    Skatinti bendruomenių narius domėtis eismo saugumu keliuose, skleisti matomumo tamsoje būtinybę, ugdyti kūrybiškumą, išradingumą, gilinti domėjimąsi  menu, estetiškumą, madą, įvairių technikų naudojimu, panaudojant pačių kurtą saugaus katino kostiumą.
 4.2.    Kurti konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse“ personažo – katino Miciaus  kostiumą (toliau – Kostiumą), naudojant tradicines ir netradicines medžiagas, technikas. Kostiumą naudoti saugaus eismo renginiuose.

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

5. Konkurse gali dalyvauti visų projekte „Eismo saugumas bendruomenėse – 2019”  dalyvaujančių bendruomenių nariai.
6. Dalyvių amžius neribojamas.
7. Darbų laukiama iki 2020 m. vasario 1 d. Konkurso vertinimo komisija atrinks 5 geriausius kiekvienos dalyvių (bendruomenių grupių) darbus. Rezultatai paskelbiami 2020 m. kovo 2 d. projekto „Eismo saugumas bendruomenėse 2019“ www.eismosaugumasbendruomenese.lt internetinėje svetainėje.

 

III. REIKALAVIMAI

 

8. Kuriant Kostiumą, rekomenduotina dominuojanti spalva - šviesiai pilka.  Kostiumas gali būti gaminamas tiek vaikui, tiek suaugusiam žmogui. Rekomenduotina (iki 30% kostiumo) panaudoti šviesą atspindinčią medžiagą, akcentuojant kostiumo matomumą tamsoje. Aplikuojant Kostiumo dekoraciją – šviesoforą, naudoti realias įrenginio spalvas. Kuriant Kostiumą, vadovautis konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse“ simbolio - katino Miciaus atvaizdu, kostiumu.
9. Darbas turi būti tvarkingai pasiūtas, pritaikytas nešioti, vilkėti ar kt., kad asmuo su juo galėtų laisvai judėti iki 20 min.
10. Kostiumas turi būti nufotografuotas jį vilkint, dviejuose fotografavimo režimuose: iš priekio ir iš nugaros. Viena iš fotografijų t. b. atlikta tamsoje.
11. Siuvinio išmatavimai pasirankami savo nuožiūra.
12. Pateikiant darbą konkursui privaloma nurodyti: atstovaujamą bendruomenę, darbo autoriaus vardą pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Nurodyti kokios medžiagos naudotos kuriant kostiumą, bei koks kostiumo pritaikomumas.
13. Vienas asmuo gali pateikti ne daugiau, kaip 1 darbą.

 

IV. VERTINIMO KRITERIJAI

 

14. Konkurso vertinimo komisija, vertindama darbus, atsižvelgia į:
14.1. Spalvinius reikalavimus, kūrybiškumą, praktiškumą ir matomumą tamsoje – atspindį (fotografija);
14.2. Darbo atlikimo kokybę (estetiškumą, originalumą, madingumą, kūrybiškumą, pritaikomumą, technikos parinkimą);
 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Visa informacija apie su konkursą, bus skelbiama tinklapyje www.eismosaugumasbendruomenese.lt
16. Visi konkurso dalyviai įsipareigoja atvykti į finalinį projekto renginį ir pademonstruoti kostiumą.
17. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę konkurso darbų vaizdinę ar kitokią medžiagą publikuoti ir naudoti reklamos tikslais.
18. Darbai nevertinami, jei neatitinka konkurso nuostatų.
19. Visi konkurso dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, nugalėtojai - padėkos raštais ir konkurso organizatorių dovanomis.
20. Iškilus klausimams konkurso dalyviai gali kreiptis į  Konkurso partnerius elektroniniu paštu: esb.konkursas@gmail.com arba telefonu: S. Grigaliūnienė, tel. 861135829.

 

 

 

konkurso dalyviai

Dalyvio duomenys ir darbo aprašymas Darbas Balsuok