Apie 2016 m. projektą

 
Į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė (pateikė saugaus eismo projektus) 92 įvairios visuomeninės organizacijos (162 bendruomenės): bendruomenių sąjungos, vietos veiklos grupės, bendruomenių centrai, klubai, direkcijos, draugijos, pavienės miestų ir kaimų bendruomenės iš įvairių šalies regionų ir kt.
 
Bendruomenės, įgyvendindamos saugaus eismo projektus, 2016 metais surengė 492 (2016 m. – 358) įvairius renginius (šventes, koncertus, varžytuves, paskaitas, pėsčiųjų ir dviratininkų žygius, įvairias kitas saugaus eismo akcijas). Kai kurie renginiai sutraukdavo gausias eismo dalyvių minias, apimančias įvairių socialinių sluoksnių, amžiaus, socialinės atskirties grupių (neįgaliųjų, vienišų ar rizikos grupėms priskiriamų žmonių ir pan.) bendruomeniečius.

 

Jau tapo gražia tradicija, kad vykdant saugaus eismo projektus bendruomeniečiai aktyviai bendradarbiavo su seniūnijų, policijos, švietimo ir kitų įstaigų bei organizacijų specialistais.
 
Saugaus eismo projektai buvo viešinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse, šiam projektui skirtoje projekto partnerės Bendruomenių sąjungos interneto svetainėje (http://www.eismosaugumasbendruomenese.lt).
 
Visiems šios interneto svetainės lankytojams buvo sudaryta galimybė, paspaudus kiekvieno renginio internetinio viešinimo šaltinių aktyvias nuorodas, ne tik susipažinti su žiniasklaidoje paskelbtais tų renginių aprašymais ir kita informacija apie tuos renginius, bet ir tokiu būdu padidinti bendruomenės įgyvendinto projekto vertę, už tai bendruomenėms skiriant papildomų balų.
 
Šios interneto svetainės lankytojai turėjo galimybę dalyvauti viktorinoje „Ar žinai Kelių eismo taisykles?“ (448 dalyviai), taip pat dalyvaudami papildomuose konkursuose „Ar esame saugūs kelyje?“ teikti konkursinius darbus (fotonuotraukas - 30 darbų; piešinius – 376 darbai; kryžiažodžius – 16 darbų), kurių populiarumą įtakojo ir atiduoti už juos interneto svetainės lankytojų balsai.
 
Visi pateikti saugaus eismo projektai, priklausomai nuo bendruomenių paraiškose deklaruotų narių skaičiaus, buvo suskirstyti į 4 grupes: bendruomenių susivienijimų, 2 pavienių bendruomenių bei neformalių bendruomenių.
 
Konkursui pateiktų bendruomenių įgyvendintus saugaus eismo projektus jungtinė Kelių direkcijos ir Bendruomenių sąjungos ekspertų grupė įvertino taip: 
 

Vieta grupėje/ Vieta

Bendruomenės susivienijimo (pavienės bendruomenės) pavadinimas

(vieta susivienijime)

Savivaldybė

Vertinimas, balai

Bendruomenės susivienijimo (pavienės bendruomenės)

vadovo

vardas ir pavardė

1

2

3

4

5

6

Bendruomenių susivienijimai (5 grupė)

1(1)

Viešoji įstaiga „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“

(susivienijimo koordinatorius)

Jonavos r.

161

634

Joana Gudžiūnienė

 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ (1 vieta susivienijime)

 

171

Danutė Kurauskienė

Jonavos Justino Vareikio progimnazija (2 vieta susivienijime)

 

153

Olga Mediekšė

Kulvos bendruomenė (3 vieta susivienijime)

 

149

Karolina Petrenčiuk

1(2)

Vėriškių bendruomenė

(susivienijimo koordinatorius)

Radviliškio r.

159

634

Aldona Jurelevičienė

 

Radviliškio rajono Šeduvos lopšelis-darželis (1 vieta susivienijime)

 

165

Daiva Staškūnienė

 

Šeduvos globos namai (2 vieta susivienijime)

 

160

Andžela Brazienė

 

Asociacija „Meistrų klubas“ (3 vieta susivienijime)

 

150

Pranciškus Gedvilas

2(1)

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

(susivienijimo koordinatorius)

Jonavos r.

147

568

Aurika Matutienė

 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (1 vieta susivienijime)

 

152

Natalija Žuravliovienė

Jonavos rajono vaikų globos namai (2 vieta susivienijime)

 

134

Vilma Navašinskienė

Jonavos sveikatingumo klubas „Spindulys“ (3 vieta susivienijime)

 

134

Jolanta Martinkienė

2(2)

Zanavykų muziejus

(susivienijimo koordinatorius)

Šakių r.

142

506

Rima Vasaitienė

 

Lukšių bendruomenės centras (1 vieta susivienijime)

 

136

Sigitas Bendorius

Slavikų seniūnijos bendruomenės centras (2 vieta susivienijime)

 

115

Renata Baltrušaitienė

Kriūkų bendruomenės centras (3 vieta susivienijime)

 

113

Lilija Liutvinienė

3(1)

Joniškio raj. Skaistgirio moterų draugija „Versmė“

(susivienijimo koordinatorius)

Joniškio r.

122

500

Vida Urbonienė

 

Skaistgirio Šv. Jurgio parapija (1 vieta susivienijime)

 

131

Andrius Trakšelis

Ramoškių kaimo bendruomenė (2 vieta susivienijime)

 

124

Gražina Urbonaitė

Lankaičių kaimo bendruomenė (3 vieta susivienijime)

 

123

Ona Bandarienė

3(2)

Asociacija ,,Šventorkalnis“

(susivienijimo koordinatorius)

Plungės r.

119

471

Vitalija Lukavičienė

 

Žemaitijos nacionalinio parko direkcija (1 vieta susivienijime)

 

121

Ramūnas Lydis

 

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Plungės rajono filialas (2 vieta susivienijime)

 

118

Janina Rupšienė

 

Plungės r. Platelių gimnazija (3 vieta susivienijime)

 

113

Regina Rubinienė

Pavienės bendruomenės 1-2 grupės  

1.

Aleksoto bendruomenės centras

Kaunas

164

-

Zenonas Šalna

2.

Joniškio rajono kaimo bendruomenių asociacija

Joniškio r.

146

-

Rasa Birutytė

2.

Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenė

Plungės r.

129

-

Daiva Sprainienė

3.

Panevėžio r. gyventojų bendruomenė „Upytės žemė“

Panevėžio r.

112

-

Audrius Zalatoris

3.

Grumblių seniūnaitijos bendruomenė „Varnakalnis“

Plungės r.

109

-

Jolanta Jurčienė

Pavienės bendruomenės 3 grupė 

1.

Asociacija „Aukštelkės kaimo bendruomenė „Aukštarūžė“

Šiaulių r.

145

-

Violeta Budreckienė

2.

Visuomeninė organizacija „Šiluvos bendruomenė „Aušrinė“

Raseinių r.

135

-

Judita Stoškienė

2.

VO kaimų bendruomenė „Butkiškė“

Raseinių r.

134

-

Linas Bielskis

3.

Ramonų kaimo bendruomenė

Raseinių r.

130

-

Dalytė Raudonienė

3.

Baisogalos kaimo bendruomenė

Radviliškio r.

129

-

Artūras Radžiūnas

3.

Kaimo bendruomenė "Kunigiškietis"

Tauragės r.

128

-

Mindaugas Lukošaitis

Pavienės bendruomenės 4 grupė 

1.

Girėnų bendruomenės centras

Šakių r.

161

-

Irena Sakalauskienė

2.

Kaimų bendruomenė "Biliūnai"

Raseinių r.

149

-

Vilma Račkauskienė

2.

Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenė

Raseinių r.

145

-

Gražina Andraitienė

2.

Kauno raj. Ežerėlio kultūros centras

Kauno r.

144

-

Inutė Strašinskienė

2.

Aleksandravėlės kaimo bendruomenė

Rokiškio r.

143

-

Genovaitė Samulionienė

2.

Žlibinų bendruomenė

Plungės r.

142

-

Dangerutė Pakalniškienė

3.

Gribžinių kaimo bendruomenė

Klaipėdos r.

141

-

Milda Kiaulakienė

3.

Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė

Ukmergės r.

140

-

Leokadija Talalienė

3.

Panevėžio rajono Sodelių kaimo bendruomenė

Panevėžio r.

138

-

Vaida Sarapienė

3.

Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga

Raseinių r.

136

-

Loreta Sirvidienė

Pavienės bendruomenės 6 grupė (neformalios)

1.

Neformali bendruomenė „Vienkiemis“

Radviliškio r.

132

-

Teresė Dočkuvienė

2.

Draugiškų šeimų bendruomenė „Jaunystė“

Kaunas

129

-

Jurgita Sadauskaitė

2.

Klubas „Bendraminčiai“

Radviliškio r.

117

-

Vilma Digimienė

3.

Muzikuojanti bendruomenė „Akordeono garsai“

Kaunas

116

-

Liudmila Daunorienė

3.

Gedimino gatvės bendruomenė

Tauragė

115

-

Edmundas Blažys

 

Projekto metu, vykdant švietėjišką veiklą tarp bendruomeniečių:

 

1) surengtos paskaitos-seminarai 150-yje įvairių šalies savivaldybių bendruomenių;

 

2) aprūpinta įvairiomis saugaus eismo priemonėmis: atšvaitais, liemenėmis, spaudiniais saugaus eismo temomis ir pan. 200 bendruomenių;

 

3) Virš 1000 kartų projektas viešintas šalies internetinėje erdvėje, regioninėje ir rajoninėje spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse.

 

2017 m. kovo 16 d. asociacijos „Vainotiškių bendruomenė“ patalpose (Kačiupio g. 4a, Vainotiškių kaimas, Dotnuvos seniūnija, Kėdainių rajonas) organizuojamas projekto baigiamasis renginys – konkurse dalyvavusių bendruomenių apdovanojimas ir jų vadovų pagerbimas.

 

Planuojamas renginio dalyvių skaičius: apie 80.

 

http://lakd.lrv.lt/lt/naujienos/apdovanotos-eismo-sauguma-skatinancios-bendruomenes

 

http://raseiniuvvg.lt/apdovanoti-konkurso-eismo-saugumas-bendruomenese-dalyviai/

 

http://www.telsiurk.lt/index.php?id=1180

 

http://muge.eu/eismo-saugumo-konkursas-gelbsti-tautieciu-gyvybes/

 

Konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse 2016“ vykdyto 12 mėnesių, baigiamojo renginio - apdovanojimų akimirkos (2017 m. kovo 16 d., Vainotiškiai, Kėdainių r.)