APIE 2019 M. PROJEKTĄ

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Bendruomenių sąjunga) 2019 metais toliau tęsė tradiciniu tapusį konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse“. Dešimtus metus skaičiuojančio konkurso pagrindinis tikslas – šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais siekiant mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių. Buvo siekiama skatinti bendruomeniečius saugiai elgtis kelyje, viešinti informaciją apie bendruomenėse vykdomą saugaus eismo veiklą, išaiškinti aktyviausias, saugaus eismo srityje kūrybingiausias bendruomenes.
 
Į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė (pateikė saugaus eismo projektus) 83 įvairios visuomeninės organizacijos (122 bendruomenės): bendruomenių sąjungos, vietos veiklos grupės, bendruomenių centrai, klubai, draugijos, pavienės miestų ir kaimų bendruomenės iš įvairių šalies regionų ir kt.
 
Bendruomenės, įgyvendindamos saugaus eismo projektus, 2019 metais surengė 480 įvairių renginių (švenčių, koncertų, varžytuvių, paskaitų, pėsčiųjų ir dviratininkų žygių, įvairių kitų saugaus eismo akcijų). Kai kurie renginiai sutraukdavo gausias eismo dalyvių minias, apimančias įvairių socialinių sluoksnių, amžiaus, socialinės atskirties grupių (neįgaliųjų, vienišų ar rizikos grupėms priskiriamų žmonių ir pan.) bendruomeniečius.
 
Jau tapo gražia tradicija, kad vykdant saugaus eismo projektus bendruomeniečiai aktyviai bendradarbiavo su seniūnijų, policijos, švietimo ir kitų įstaigų bei organizacijų specialistais.
 
Saugaus eismo projektai buvo viešinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse, šiam projektui skirtoje projekto partnerės Bendruomenių sąjungos interneto svetainėje (http://www.eismosaugumasbendruomenese.lt).
 
Visiems šios interneto svetainės lankytojams buvo sudaryta galimybė, paspaudus kiekvieno renginio internetinio viešinimo šaltinių aktyvias nuorodas, ne tik susipažinti su žiniasklaidoje paskelbtais tų renginių aprašymais ir kita informacija apie tuos renginius, bet ir tokiu būdu padidinti bendruomenės įgyvendinto projekto vertę, už tai bendruomenėms skiriant papildomų balų (23 950 balsų).
 
Šios interneto svetainės lankytojai turėjo galimybę dalyvaudami papildomame konkurse „Saugus krepšys“ bei „Katino Miciaus kostiumas“ teikti konkursinius darbus (68 konkursiniai darbai), kurių populiarumą įtakojo ir atiduoti už juos interneto svetainės lankytojų balsai.
 
Visi pateikti saugaus eismo projektai, priklausomai nuo bendruomenių paraiškose deklaruotų narių skaičiaus, buvo suskirstyti į 5 grupes: bendruomenių susivienijimų, 3 pavienių bendruomenių bei neformalių bendruomenių.
 
Konkursui pateiktų bendruomenių įgyvendintus saugaus eismo projektus jungtinė Kelių direkcijos ir Bendruomenių sąjungos ekspertų grupė įvertino taip: 
 
 
Vieta grupėje / Vieta

Bendruomenės susivienijimo / Pavienės bendruomenės pavadinimas (vieta susivienijime)

Savivaldybė Vertinimas, balai

Bendruomenės susivienijimo / Pavienės bendruomenės vadovo vardas ir pavardė

1 2 3 4 5
Pavienės bendruomenės (1–2 grupė)
1 Visuomeninė organizacija ,,Šiluvos bendruomenė ,,Aušrinė“ Raseinių r. 132,5 Judita Stoškienė
2 Asociacija ,,Aukštelkės kaimo bendruomenė ,,Aukštarūžė“ Šiaulių r. 120,5 Violeta Budreckienė
2 Girėnų bendruomenės centras Šakių r. 116,0 Irena Sakalauskienė
3 Tytuvėnų krašto bendruomenė Kelmės r. 112,0 Regina Karašauskytė
3 Labūnavos bendruomenės centras Kėdainių r. 110,0 Jurgita Vaitiekūnienė
3 Jaunuolių dienos centras Panevėžio m. 107,0 Lina Trebienė
3 VO kaimų bendruomenė "Butkiškės" Raseinių r. 98,0 Linas Bielskis
Pavienės bendruomenės (3 grupė)
1 Panovių kaimo bendruomenės centras Šakių r. 125,5 Bernardinas Petras Vainius
2 Vaikutėnų krašto bendruomenė Utenos r. 120,5 Ligita Žigelienė
2 Rečionių bendruomenė Ukmergės r. 114,0 Edita Kavaliukienė
2 Slavikų seniūnijos bendruomenės centras Šakių r. 106,0 Renata Baltrušaitienė
3 Panevėžio rajono Sodelių kaimo bendruomenė Panevėžio r. 105,5 Vaida Sarapienė
3 Žlibinų bendruomenė Plungės r. 100,5 Inga Bumblauskaitė
3 Asociacija "Šakynos bendruomenė" Šiaulių r. 99,0 Saulė Kreimerienė
3 Sližių krašto bendruomenė Ukmergės r. 98,0 Rima Takarevičienė
3 Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė Ukmergės r. 95,5 Leokadija Talalienė
Pavienės bendruomenės (4 grupė)
1 Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenė Raseinių r. 140,0 Gražina Andraitienė
2 Gribžinių bendruomenė Klaipėdos r. 122,0 Milda Kiaulakienė
2 Gelgaudiškio bendruomenės centras "Atgaiva" Šakių r. 112,5 Rasa Gabraitienė
2 Zanavykų muziejus Šakių r. 110,0 Rima Vasaitienė
3 Aleksandravėlės kaimo bendruomenė Rokiškio r. 104,0 Marija Sinkevičienė
3 Kaimų bendruomenė "Biliūnai" Raseinių r. 102,5 Vilma Račkaukienė
3 Lieplaukiškių draugija Telšių r. 101,5 Virginija Bykovienė
3 Briedžių bendruomenės centras Šakių r. 98 Dalija Černeckienė
3 Obelyno bendruomenės centras Šilalės r. 96 Silvijana Trijonaitienė
3 Pikelių bendruomenė Mažeikių r. 95 Danielius Gedutis
Bendruomenių susivienijimai (5 grupė)
1

Vėriškių bendruomenė

(susivienijimo koordinatorius)
Radviliškio r. 437,5   Aldona Jurelevičienė 
Šeduvos lopšelis - darželis (1 vieta susivienijime)  Daiva Staškūnienė
Šeduvos globos namai (2 vieta susivienijime)  Andžela Brazienė
Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija (3 vieta susivienijime)  Laimutis Škleinikas
2 (1)

Skaistgirio moterų draugija „Versmė“

(susivienijimo koordinatorius)
Joniškio r. 431  Vida Urbonienė
 Skaistgirio Šv. Jurgio parapija (1 vieta susivienijime)  Andrius Trakšelis
 Skaistgirio miestelio bendruomenė (2 vieta susivienijime) Vida Urbonienė 
 Joniškio kultūros centras (Skaistgirio sk.) (3 vieta susivienijime)  Vida Norkuvienė
2 (2)
   

VšĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“

(susivienijimo koordinatorius)
Jonavos r. 424  Joana Gudžiūnienė
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ (1 vieta susivienijime)   Jurgita Macionienė
Jonavos Justino Vareikio progimnazija (2 vieta susivienijime)   Olga Mediekšė
 Kulvos bendruomenė (3 vieta susivienijime)  Karolina Petrenčiuk
3 (1)

Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga

(susivienijimo koordinatorius)
Raseinių r. 366 Jonas Vazgys 
VO "Kaulakių kaimo bendruomenė" (1 vieta susivienijime)   Elena Pocienė
 Kaimų bendruomenė "Berteškiai" (2 vieta susivienijime)  Loreta Sirvidienė
 Kaimų bendruomenė "Anžiliai" (3 vieta susivienijime)  Virginija Šadauskienė
3 (2)   

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

(susivienijimo koordinatorius) 
Jonavos r. 362,5  Renata Narkevičiūtė
 Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (1 vieta susivienijime)  Natalija Žuravliovienė
 Jonavos sveikatingumo klubas Spindulys (2 vieta susivienijime)  Jolanta Martinkienė
 Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras (3 vieta susivienijime) Stanislava Frankauskienė 
      Neformalios pavienės bendruomenės (neįregistruotos) (6 grupė)
1
 Draugiškų šeimų bendruomenė "Jaunystė" Kauno m.  95,0
 Jurgita Sadauskaitė
2 Gedimino gatvės bendruomenė  Tauragės r.  93,5  Edmundas Blažys
2  Neformali bendruomenė "Vienkiemis" Radviliškio r.  85,5
Teresė Dočkuvienė 
3 Klubas "Bendraminčiai" Radviliškio r. 74,0 Vilma Digimienė
3 Truikinų kaimo bendruomenė Skuodo r. 63,0 Daiva Lukošienė


Projekto metu, vykdant švietėjišką veiklą tarp bendruomeniečių:

1) surengtos paskaitos-seminarai įvairių šalies savivaldybių bendruomenių;
2) aprūpinta įvairiomis saugaus eismo priemonėmis: atšvaitais, liemenėmis, spaudiniais saugaus eismo temomis ir pan. 200 bendruomenių;
3) Virš 1000 kartų projektas viešintas šalies internetinėje erdvėje, regioninėje ir rajoninėje spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse.

 

Konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse 2019“ vykdytas 12 mėnesių.