APIE 2017 M. PROJEKTĄ

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija) kartu su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Bendruomenių sąjunga) 2017 metais toliau tęsė tradiciniu tapusį konkursą „Eismo saugumas bendruomenėse“. Aštuntus metus skaičiuojančio konkurso pagrindinis tikslas – šviesti bendruomenių narius saugaus eismo klausimais siekiant mažinti nukentėjusiųjų keliuose skaičių. Buvo siekiama skatinti bendruomeniečius saugiai elgtis kelyje, viešinti informaciją apie bendruomenėse vykdomą saugaus eismo veiklą, išaiškinti aktyviausias, saugaus eismo srityje kūrybingiausias bendruomenes.
 
Į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė (pateikė saugaus eismo projektus) 58 įvairios visuomeninės organizacijos (116 bendruomenių): bendruomenių sąjungos, vietos veiklos grupės, bendruomenių centrai, klubai, direkcijos, draugijos, pavienės miestų ir kaimų bendruomenės iš įvairių šalies regionų ir kt.

 

Bendruomenės, įgyvendindamos saugaus eismo projektus, 2017 metais surengė 468 įvairius renginius (šventes, koncertus, varžytuves, paskaitas, pėsčiųjų ir dviratininkų žygius, įvairias kitas saugaus eismo akcijas). Kai kurie renginiai sutraukdavo gausias eismo dalyvių minias, apimančias įvairių socialinių sluoksnių, amžiaus, socialinės atskirties grupių (neįgaliųjų, vienišų ar rizikos grupėms priskiriamų žmonių ir pan.) bendruomeniečius.
 
Jau tapo gražia tradicija, kad vykdant saugaus eismo projektus bendruomeniečiai aktyviai bendradarbiavo su seniūnijų, policijos, švietimo ir kitų įstaigų bei organizacijų specialistais.

 

Saugaus eismo projektai buvo viešinami įvairiose žiniasklaidos priemonėse, šiam projektui skirtoje projekto partnerės Bendruomenių sąjungos interneto svetainėje (http://www.eismosaugumasbendruomenese.lt).

 

Visiems šios interneto svetainės lankytojams buvo sudaryta galimybė, paspaudus kiekvieno renginio internetinio viešinimo šaltinių aktyvias nuorodas, ne tik susipažinti su žiniasklaidoje paskelbtais tų renginių aprašymais ir kita informacija apie tuos renginius, bet ir tokiu būdu padidinti bendruomenės įgyvendinto projekto vertę, už tai bendruomenėms skiriant papildomų balų (18 236 balsai).
 
Šios interneto svetainės lankytojai turėjo galimybę dalyvauti viktorinoje „Ar žinai Kelių eismo taisykles?“ (439 dalyviai), taip pat dalyvaudami papildomame konkurse „Saugus aksesuaras“ teikti konkursinius darbus (240 konkursinių darbų), kurių populiarumą įtakojo ir atiduoti už juos interneto svetainės lankytojų balsai.
 
Visi pateikti saugaus eismo projektai, priklausomai nuo bendruomenių paraiškose deklaruotų narių skaičiaus, buvo suskirstyti į 5 grupes: bendruomenių susivienijimų, 3 pavienių bendruomenių bei neformalių bendruomenių.
 
Konkursui pateiktų bendruomenių įgyvendintus saugaus eismo projektus jungtinė Kelių direkcijos ir Bendruomenių sąjungos ekspertų grupė įvertino taip: 

 

Vieta grupėje/ Vieta

Bendruomenės susivienijimo (pavienės bendruomenės) pavadinimas

(vieta susivienijime)

Savivaldybė

Vertinimas, balai

Bendruomenės susivienijimo (pavienės bendruomenės)

vadovo

vardas ir pavardė

1

2

3

4

5

6

Bendruomenių susivienijimai (5 grupė)

1(1)

Viešoji įstaiga „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“

(susivienijimo koordinatorius)

Jonavos r.

114

430

Joana Gudžiūnienė

 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Dobilas“ (1 vieta susivienijime)

131

Danutė Kurauskienė

Jonavos Justino Vareikio progimnazija (2 vieta susivienijime)

109,5

Olga Mediekšė

Kulvos bendruomenė (3 vieta susivienijime)

75,5

Karolina Petrenčiuk

1(2)

Vėriškių bendruomenė

(susivienijimo koordinatorius)

Radviliškio r.

124,5

428,5

Aldona Jurelevičienė

 

Radviliškio rajono Šeduvos lopšelis-darželis (1 vieta susivienijime)

125

Daiva Staškūnienė

 

Šeduvos globos namai (2 vieta susivienijime)

103

Andžela Brazienė

 

Asociacija „Meistrų klubas“ (3 vieta susivienijime)

76

Pranciškus Gedvilas

2(1)

Joniškio raj. Skaistgirio moterų draugija „Versmė“

(susivienijimo koordinatorius)

Joniškio r.

124,5

413,5

Vida Urbonienė

 

Reibinių kaimo bendruomenė (1 vieta susivienijime)

104

Adolfas Kriščiūnas

Skaistgirio Šv. Jurgio parapija (2 vieta susivienijime)

95

Andrius Trakšelis

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka (3 vietas susivienijime)

90

Lijana Degimienė

2(2)

Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras

(susivienijimo koordinatorius)

Jonavos r.

80

344

Aurika Matutienė

 

Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“ (1 vieta susivienijime)

107,5

Natalija Žuravliovienė

Jonavos rajono vaikų globos namai (2 vieta susivienijime)

83

Vilma Navašinskienė

Jonavos sveikatingumo klubas „Spindulys“ (3 vieta susivienijime)

73,5

Jolanta Martinkienė

3(1)

Raseinių rajono kaimų bendruomenių sąjunga

(susivienijimo koordinatorius)

Raseinių r.

91

343

Loreta Sirvidienė

 

Kaimų bendruomenė "Berteškiai" (1 vieta susivienijime)

93,5

Ginta Balsienė

VO "Kaulakių kaimo bendruomenė" (2 vieta susivienijime)

80,5

Elena Pocienė

Raseinių r. Gylių mokykla-daugiafunkcis centras (3 vieta susivienijime)

78

Adomas Kuodys

3(2)

Zanavykų muziejus

(susivienijimo koordinatorius)

Šakių r.

94,5

324

Rima Vasaitienė

 

Kriūkų bendruomenės centras (1 vieta susivienijime)

81,5

Lilija Liutvinienė

Slavikų seniūnijos bendruomenės centras (2 vieta susivienijime)

77

Renata Baltrušaitienė

Lukšių bendruomenės centras (3 vieta susivienijime)

71

Sigitas Bendorius

Pavienės bendruomenės 1-2 grupės  

1.

Visuomeninė organizacija ,,Šiluvos bendruomenė ,,Aušrinė“

Raseinių r.

138

-

Judita Stoškienė

1.

Girėnų bendruomenės centras

Šakių r.

104,5

-

Irena Sakalauskienė

2.

Luokės bendruomenė

Telšių r.

95,5

-

Marytė Beleckienė

2.

Ryškėnų kaimo bendruomenė

Telšių r.

95

-

Kazys Lečkauskas

3.

Asociacija ,,Aukštelkės kaimo bendruomenė ,,Aukštarūžė“

Šiaulių r.

86,5

-

Violeta Budreckienė

3.

Plungės rajono Alsėdžių seniūnijos bendruomenė

Plungės r.

83

-

Žydrūnas Purauskis

3.

Ramonų kaimo bendruomenė

Raseinių r.

82

-

Dalytė Raudonienė

Pavienės bendruomenės 3 grupė 

1.

Panevėžio rajono Sodelių kaimo bendruomenė

Panevėžio r.

103,5

-

Vaida Sarapienė

2.

Ukmergės rajono Žemaitkiemio miestelio bendruomenė

Ukmergės r.

100

-

Danutė Užkurėlytė

2.

Ukmergės rajono Siesikų miestelio bendruomenė

Ukmergės r.

95

-

Leokadija Talalienė

3.

Pikelių bendruomenė

Mažeikių r.

92

-

Daiva Gabalienė

3.

Kaimo bendruomenė "Taurų žiburys"

Tauragės r.

84

-

Lijana Jurevičienė

3.

Vaikutėnų krašto bendruomenė

Utenos r.

78

-

Ligita Žigelienė

Pavienės bendruomenės 4 grupė 

1.

Raseinių rajono Mirklių kaimo bendruomenė

Raseinių r.

141

-

Gražina Andraitienė

2.

Gribžinių bendruomenė

Klaipėdos r.

120

-

Milda Kiaulakienė

2.

Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija

Telšių r.

93

-

Valė Beržienė

2.

Kaimų bendruomenė ,,Biliūnai“

Raseinių r.

90

-

Vilma Račkaukienė

3.

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras

Kauno r.

87,5

-

Inutė Strašinskienė

3.

Aleksandravėlės kaimo bendruomenė

Rokiškio r.

83

-

Marija Sinkevičienė

3.

Šarnelės kaimo bendruomenė

Plungės r.

83

-

Rima Jokubauskienė

Pavienės bendruomenės 6 grupė (neformalios)

1.

Draugiškų šeimų bendruomenė ,,Jaunystė“

Kauno m.

82,5

-

Jurgita Sadauskaitė

2.

Neformali bendruomenė ,,Vienkiemis“

Radviliškio r.

76

-

Teresė Dočkuvienė

2.

Klubas ,,Bendraminčiai“

Radviliškio r.

72

-

Vilma Digimienė

3.

Gedimino g. bendruomenė

Tauragės r.

67

-

Edmundas Blažys

3.

Muzikuojanti bendruomenė ,,Akordeono garsai“

Kauno m.

65

-

Liudmila Daunorienė

 

 

 

Projekto metu, vykdant švietėjišką veiklą tarp bendruomeniečių:

 

1) surengtos paskaitos-seminarai 150-yje įvairių šalies savivaldybių bendruomenių;
 
2) aprūpinta įvairiomis saugaus eismo priemonėmis: atšvaitais, liemenėmis, spaudiniais saugaus eismo temomis ir pan. 200 bendruomenių;
 
3) Virš 1000 kartų projektas viešintas šalies internetinėje erdvėje, regioninėje ir rajoninėje spaudoje, kitose žiniasklaidos priemonėse.
 
2018 m. kovo 23 d. Kaimų bendruomenės „Gruzdiškė“ patalpose (Dubysos g. 55, Gruzdiškės k., Raseinių sen., Raseinių rajonas) organizuojamas projekto baigiamasis renginys – konkurse dalyvavusių bendruomenių apdovanojimas ir jų vadovų pagerbimas (planuojamas renginio dalyvių skaičius: apie 80).

 

10.00 val.          Registracija, kava

11.00 val.          Renginio atidarymas, įžanginis žodis

11.10 val.          Projekto apžvalga

11.30 val.          Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovo pasisakymas

11.40 val.          Bendruomenių atstovų pasisakymai

12.00 val.          Bendruomenių apdovanojimas ir jų pirmininkų (vadovų) pagerbimas

12.50 val.          Bendra nuotrauka

13.00 val.          Kultūrinis edukacinis renginys

14.00 val.          Diskusijos, kava

14.30 val.          Išvykimas

 

Konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse 2017“ vykdytas 12 mėnesių.